tunerapid.it Gizlilik Politikası

Bu Uygulama, Kullanıcılardan birtakım Kişisel Veriler toplamaktadır.

Veri Sorumlusu ve Malik

Dimsport s.r.l. Localita' San Iorio - 15020 Serralunga di Crea (AL)
privacy@holdim.it

Toplanan Veri Türleri

Bu Uygulamanın, kendisi veya üçüncü taraflar aracılığıyla topladığı Kişisel Veri türleri arasında şunlar yer almaktadır: Ad, soyad, telefon numarası, Vergi Numarası, şirket adı, adres, eyalet, il, e-posta adresi, Posta kodu, çeşitli türde veriler, şehir, Çerezler, Kullanım Verileri, cinsiyet, Vergi Kimlik Numarası, ülke ve Sosyal Güvenlik numarası.

Toplanan her bir Kişisel Veri türüne dair ayrıntılar, bu gizlilik politikasının özel bölümlerinde ya da Veri toplamadan önce görüntülenen belirli açıklama metinlerinde yer almaktadır.
Kişisel Veriler, Kullanıcı tarafından serbestçe verilebilir veya Kullanım Verileri söz konusu olduğunda, bu Uygulamanın kullanımı sırasında otomatik olarak toplanabilir.
Aksi belirtilmedikçe, bu Uygulama tarafından istenen tüm Verilerin sağlanması zorunlu olup, bu Verilerin sağlanmaması halinde bu Uygulamanın hizmet sunması imkansız hale gelebilir. Bu Uygulamanın, bazı Verilerin sağlanmasının zorunlu olmadığını özellikle belirttiği durumlarda, Kullanıcılar, Hizmetin kullanılırlığı ya da işleyişinin sonuçlarına halel gelmeksizin bu Verileri iletmeme hakkına sahiptirler. Hangi Kişisel Verilerin zorunlu olduğundan emin olmayan Kullanıcılar, Malik ile temasa geçebilirler. Bu Uygulama tarafından ya da bu Uygulamanın kullandığı üçüncü taraf hizmetlerin sahiplerince kullanılan Çerezlerin ya da diğer izleme araçlarının kullanımı, bu belgede ve varsa Çerez Politikası’nda tanımlanan diğer amaçların yanı sıra Kullanıcı’nın talep ettiği Hizmetleri sağlama amacına hizmet etmektedir.

Kullanıcılar, bu Uygulama aracılığıyla elde edilen, yayınlanan veya paylaşılan üçüncü taraf Kişisel Verilerinden sorumludurlar ve Verileri Malik ile paylaşmak üzere üçüncü tarafın onayını aldıklarını beyan ederler.

Veri işleme yöntem ve yeri

İşleme yöntemleri

Malik, verilere yetkisiz erişim, ifşa, değişiklik veya yetkisiz imha işlemlerini önlemek amacıyla uygun güvenlik önlemlerini alır.
Veri işleme, tamamen belirtilen amaçlarla yönelik organizasyonel prosedürleri ve yöntemler ile ve bilgisayar ve/veya BT özellikli araçlar kullanılarak yapılır. Veriler, bazı durumlarda Malik’in yanı sıra, bu Uygulamanın işleyişinde yer alan belirli şahıslara (yönetim, satış, pazarlama, hukuk, sistem yönetimi) veya Veri İşleyicileri olarak belirlenen harici taraflara (üçüncü taraf teknik servis sağlayıcıları, kurye şirketleri, barındırma hizmeti sağlayıcıları, BT şirketleri, iletişim ajansları) da verilebilir. Bu tarafların güncellenmiş listesi, herhangi bir zamanda Malik’ten talep edilebilir.

Veri işlemenin yasal dayanağı

Malik, aşağıda sayılanların geçerli olduğu durumlarda, Kullanıcılarla ilgili Kişisel Verileri işleyebilir:

 • Kullanıcıların bir veya daha fazla özel amaç için onay vermiş olması. Not: Bazı yasalar uyarınca, Kullanıcı'nın bu tür işlemlere (“Vazgeçme”) itirazına kadar, bir onay ya da aşağıda sayılan yasal dayanaklardan yetki almasına gerek kalmaksızın, Malik’in Kişisel Verileri işlemesine izin verilebilir. Ancak, Kişisel Verilerin işlenmesinin Avrupa veri koruma yasasına tabi olduğu durumlarda, bu kural geçerli değildir.
 • Verilerin sağlanmasının, Kullanıcı ile yapılan sözleşme ve/veya herhangi bir sözleşme öncesindeki yükümlülükler doğrultusunda gerekli olması,
 • Verilerin, Malik’in tabi olduğu yasal bir zorunluluk gereği işlenmesi,
 • Verilerin, kamu yararına veya resmi makamların Malik’e bu yönde bir görev vermesi nedeniyle işlenmesi,
 • Verilerin, Malik ya da üçüncü bir tarafça izlenen meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesinin gerekmesi.

Malik, her halükarda, veri işlemeye ilişkin belirli yasal dayanakların ve özellikle Kişisel Verilerin sağlanmasının yasal veya sözleşmeye dayalı bir gereklilik olup olmadığının ya da sözleşme yapmak üzere böyle bir gereklilik olup olmadığının açıklığa kavuşturulmasına memnuniyetle yardımcı olacaktır.

Yer

Veriler, Malik’in işletme ofislerinde ve veri işlemeye dahil olan tarafların bulunduğu diğer yerlerde işlenmektedir.

Veri aktarımlarında, Kullanıcı’nın konumuna bağlı olarak, Kullanıcı Verilerinin kendi ülkesinden başka bir ülkeye aktarılması söz konusu olabilir. Bu tür aktarılan Verilerin işlenme yerine dair daha fazla bilgi edinmek için, Kullanıcılar, Kişisel Verilerin işlenmesine ilişkin ayrıntılara yer verilen bölüme başvurabilirler.

Kullanıcılar ayrıca, Avrupa Birliği dışındaki bir ülkeye ya da uluslararası hukuk ile yönetilen ya da BM gibi iki ya da daha fazla ülkenin kurduğu herhangi bir uluslararası kuruluşa yapılan Veri aktarımlarının yasal dayanağını ve Malik tarafından Verilerinin güvenliği için alınan önlemler hakkında bilgi edinme hakkına sahiptirler.

Bu tür bir aktarımın gerçekleşmesi halinde, kullanıcılar bu dokümanın ilgili bölümlerinde daha fazla bilgi bulabilir ya da iletişim bölümündeki bilgileri kullanarak Malik ile görüşebilirler.

Veri Tutma Süresi

Kişisel Veriler, toplandıkları amaç doğrultusunda gereken süre boyunca işlenecek ve depolanacaktır.

Bu nedenle:

 • Malik ile Kullanıcı arasındaki bir sözleşme gereği toplanan Kişisel Veriler, bu sözleşmedeki şartların tamamı yerine getirilene kadar muhafaza edilecektir.
 • Malik'in yasal çıkarları amacıyla toplanan Kişisel Veriler, bu amaçların yerine getirilmesi için gerektiği süre boyunca muhafaza edilecektir. Kullanıcılar, Malik'in yasal çıkarları hakkındaki özel bilgileri bu belgenin ilgili bölümlerinde veya Şirket ile iletişime geçerek elde edebilirler.

Kullanıcı bu tür bir veri işlemeye onay verdiği ve bu onay iptal edilmediği sürece Malik, Kişisel Verileri daha uzun bir süre boyunca muhafaza edebilir. Üstelik, Malik, yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ya da resmi makamların talimatı doğrultusunda Kişisel Verileri daha uzun bir süre muhafaza etmekle yükümlü olabilir.

Veri tutma süresi sona erdiğinde, Kişisel Veriler silinir. Bu nedenle, veri tutma süresinin sona ermesinden sonra erişim hakkı, silme hakkı, düzeltme hakkı ve veri taşıma hakkı kullanılamaz.

Veri İşleme Amaçları

Kullanıcı hakkındaki Veriler, Malik'in Hizmetler sunması ve ayrıca aşağıdaki amaçlar için toplanır: Kullanıcı’yla iletişim kurma, Analytics, Kayıt, kimlik doğrulama ve harici platformlardan alınan içeriğin görüntülenmesi.

Kullanıcılar, veri işlemeyle bu tür amaçlar ve Kişisel Verilerin hizmet ettiği amaçlara dair daha ayrıntılı bilgileri bu belgenin ilgili bölümlerinde bulabilirler.

Kişisel Verilerin işlenmesi hakkında ayrıntılı bilgi

Kişisel Veriler, aşağıdaki amaçlar doğrultusunda ve aşağıdaki hizmetler kullanılarak toplanır:

Autopilot - Pazarlama otomasyonu

Autopilot Monitoring, AutopilotHQ Inc. tarafından sağlanan ve bu Uygulama içinde gerçekleştirilen eylemleri izleyen ve otomatik formlardan veri toplayan bir istatistik hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Gizlilik Politikası

Avrupa dışı veri işleme

Avrupa dışındaki ülkelerde (ve özellikle ABD'de) bulunan ve Avrupa dışındaki gizlilik koruması kurallarını benimsemiş barındırma platformlarını ve BT araçlarını kullanan hizmetler aracılığıyla da size ulaşabilmemiz için açık izninize ihtiyacımız var. kişisel verilerinizi bu platformlar aracılığıyla işlemek. Aksi takdirde, hizmetlerimizden bazılarını (haber bültenleri, ticari bilgiler, güncellemeler) sağlayamayacağız. Verilerinizin gönderilmesine ve işlenmesine ilişkin onay, tüm iletişimlerimizin altındaki uygun bağlantı aracılığıyla herhangi bir zamanda kolayca ve ücretsiz olarak iptal edilebilir.

Bilgi talebi

İletişim formunu verilerinizle doldurarak, bilgi taleplerine yanıt vermek için bunların işlenmesine izin vermiş olursunuz. Toplanan Kişisel Veriler: soyadı, e-posta adresi, adı, telefon numarası ve adresi. Verileriniz yalnızca iletişim formunda yer alan talebin yerine getirilmesi için kullanılacaktır.

Facebook Reklamları dönüşüm izleme (Facebook, Inc.)

Facebook Ads dönüşüm izleme, Facebook, Inc. tarafından sağlanan ve Facebook reklam ağından gelen verileri bu Uygulama üzerinde gerçekleştirilen eylemlerle birleştiren bir analiz hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Privacy Policy

Facebook Yeniden Pazarlama (Facebook, Inc.)

Facebook Yeniden Pazarlama, Facebook, Inc. tarafından sağlanan ve bu Uygulamanın etkinliğini Facebook reklam ağına bağlayan bir yeniden pazarlama ve davranışsal hedefleme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Privacy Policy – Opt Out

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Bu bölümde yer alan hizmetler, Veri Kontrolörünün trafik verilerini izlemesine ve analiz etmesine olanak tanır ve Kullanıcının davranışını takip etmeye yarar.

Google Analytics 4 (Google Ireland Limited)

Google Analytics, Google Ireland Limited ("Google") tarafından sağlanan bir istatistik hizmetidir. Google, toplanan Kişisel Verileri bu Web Sitesinin kullanımını izlemek ve incelemek, raporlar derlemek ve bunları Google tarafından geliştirilen diğer hizmetlerle paylaşmak için kullanır.
Google, reklam ağındaki reklamları bağlamsallaştırmak ve kişiselleştirmek için Kişisel Verileri kullanabilir.
Google Analytics 4'te IP adresleri toplama sırasında kullanılır ve ardından veriler herhangi bir veri merkezinde veya sunucuda saklanmadan önce silinir. Daha fazla bilgi edinmek için Google'ın resmi belgelerine başvurabilirsiniz.
İşlenen Kişisel Veriler: şehir, Kullanım Verileri, tarayıcı bilgileri, cihaz bilgileri, enlem (şehrin), boylam (şehrin), Kullanıcı sayısı, oturum istatistikleri ve İzleme Araçları.

İşleme yeri: İrlanda - Gizlilik Politikası - Opt Out.

Depolama Süresi:

_ga: 2 yıl
_ga_*: 2 yıl
_gac_gb_*: 3 ay
_gid: 1 gün

Google Etiket Yöneticisi

Google Etiket Yöneticisi, Google Ireland Limited tarafından sağlanan bir etiket yönetimi hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

İşleme yeri: Amerika Birleşik Devletleri - Privacy Policy

Google Haritalar bileşeni

Google Haritalar bileşeni (Google Ireland Limited)

Google Haritalar, Google Ireland Limited tarafından sunulan ve bu Uygulamanın bu tür içerikleri sayfalarla birleştirmesini sağlayan bir harita görselleştirme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

İşleme Yeri: US – Privacy Policy

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı

Toplanan Kişisel Veriler, ödeme ve olası teslimat dahil olmak üzere Kullanıcıya hizmetlerin sağlanması veya ürünlerin satışı için kullanılır.

Otomatik işleme

Size her zaman daha iyi hizmet verebilmek, en son haberlerden haberdar olmanızı sağlamak veya ürünlerimizi size sunabilmek için, 2016/679 (AB) Yönetmeliğine uygun olarak verilerinizin işlenmesi için onayınızı istiyoruz. hem profil oluşturma hem de pazarlama amaçları için otomatik bir şekilde. Bu tür bir onayın olmaması durumunda, BT ve telematik sistemlerimizin çalışmasıyla bağlantılı kesinlikle teknik nedenlerle, bunların tamamını veya bir kısmını sağlamak ne yazık ki mümkün olmayacaktır. Sayfanın alt kısmındaki 'Bu bülten aboneliğinden çık' düğmesine tıklayarak istediğiniz zaman bu işleme yöntemine itiraz etme hakkına sahip olduğunuzu unutmayın.

PayPal (PayPal Inc.)

PayPal, PayPal Inc. tarafından sağlanan ve Kullanıcının PayPal kimlik bilgilerini kullanarak çevrimiçi ödeme yapmasına olanak tanıyan bir ödeme hizmetidir.

Toplanan kişisel veriler: hizmetin gizlilik politikasında belirtilen çeşitli veri türleri.

Privacy Policy

Ticari iletişim gönderme

Dimsport'tan elektronik posta mesajları göndererek ürünlerimiz hakkında ticari bilgi ve güncellemeler almakla ilgileniyorsanız, bize açık onayınızı vermenizi rica ederiz. Tarafınızdan iletilen veriler yalnızca bu amaçla ve 2016/679 (AB) Yönetmeliğine uygun olarak işlenecektir. Verilerinizin gönderilmesine ve işlenmesine ilişkin onay, tüm iletişimlerimizin altındaki uygun bağlantı aracılığıyla herhangi bir zamanda kolayca ve ücretsiz olarak iptal edilebilir.

Video bileşeni - YouTube

YouTube, Google Ireland Limited tarafından sunulan ve bu Uygulamanın bu tür içerikleri sayfalarla birleştirmesini sağlayan bir video görselleştirme hizmetidir.

Toplanan Kişisel Veriler: Çerezler ve Kullanım Verileri.

İşleme Yeri: Birleşik Devletler – Privacy Policy

Çerez Politikası

Bu Uygulama’da, Çerezler kullanılmaktadır. Kullanıcılar Cookie Policy bölümünde çerez bildirimleri hakkında daha ayrıntılı bilgi edinebilirler.

Kullanıcıların Hakları

Kullanıcılar, Şirket tarafından işlenen Verilerle ilgili belirli haklardan yararlanabilirler.

Kullanıcılar, özellikle aşağıdakileri yapma hakkına sahiptirler:

 • Herhangi bir zamanda onaylarını iptal edebilirler. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin işlenmesi için önceden verdikleri onaylarını iptal etme hakkına sahiptirler.
 • Verilerinin işlenmesine itiraz edebilirler. Kullanıcılar, Verilerinin onayları dışında yasal bir dayanak ile kullanılması halinde, Verilerinin işlenmesine itiraz etme hakkına sahiptirler. Ayrıntılı bilgi, aşağıda ilgili bölümde yer almaktadır.
 • Verilerine erişim. Kullanıcılar, Verilerinin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenme, veri işlemenin belirli yönlerine ilişkin açıklama elde etme ve işlenen Verilerin bir kopyasını edinme hakkına sahiptirler.
 • Doğrulama ve düzeltme talebi. Kullanıcılar, Verilerinin doğruluğunu teyid etme ve güncellenmelerini veya düzeltilmesini isteme hakkına sahiptirler.
 • Verilerinin işlenmesini kısıtlayabilirler. Kullanıcılar, belirli durumlarda, Verilerinin işlenmesini kısıtlama hakkına sahiptirler. Böyle durumlarda, Şirket, Verileri depolama dışındaki amaçlar için işlemeyecektir.
 • Kişisel Verilerini sildirme veya kaldırtma. Kullanıcılar, belirli durumlarda, Şirket'ten, Verilerinin silinmesini isteyebilirler.
 • Verilerini alarak başka bir Veri Sorumlusu’na aktarma. Kullanıcılar, Verilerini yapılandırılmış, yaygın olarak kullanılan ve makine tarafından okunabilir formatta alma ve teknik bakımdan mümkün olduğu durumlarda, herhangi bir engel olmaksızın, başka bir Veri Sorumlusu’na iletme hakkına sahiptirler. Bu hüküm, Verilerin otomatik yollarla işlendiği ve veri işlemenin, Kullanıcı'nın onayı ile veya Kullanıcı’nın taraf olduğu ya da sözleşme öncesinde ilgili yükümlülüklerinin bulunduğu durumlarda geçerlidir.
 • Şikayette bulunma. Kullanıcılar, yetkili veri koruma makamlarına şikayette bulunma hakkına sahiptirler.

Veri işlemeye itiraz etme hakkıyla ilgili ayrıntılar

Kişisel Verilerin, kamu yararı amacıyla Şirket’e yetkili makamlarca görev verilmesi sonucu ya da Şirket’in yasal çıkarları doğrultusunda işlendiği durumlarda, Kullanıcılar bu tür işlemlere, itirazlarını geçerli kılacak özel durumlarına ilişkin bir yasal dayanak sunarak itiraz edebilirler.

Bununla birlikte, kullanıcılar Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işleneceğini bilmelidirler. Herhangi bir gerekçe sunmaksızın istedikleri zaman bu işleme itiraz edebilirler. Kullanıcılar, Kişisel Verilerinin doğrudan pazarlama amacıyla işlenip işlenmediğini öğrenmek için, bu belgenin ilgili bölümlerini inceleyebilirler.

Bu hakları kullanma şekli

Kullanıcı haklarını kullanmaya yönelik talepler, bu belgede yer alan iletişim bilgileri aracılığıyla Şirket’e yönlendirilebilir. Bu talepler ücretsiz olarak yapılabilir ve mümkün olduğunca erken olmak kaydıyla ve daima en az bir ay içinde Şirket tarafından değerlendirilecektir.

Veri toplama ve işleme hakkında ek bilgiler

Yasal Süreç

Kullanıcı’nın Kişisel Verileri; Veri Sorumlusu tarafından Mahkemelerde veya bu Uygulamanın veya ilgili hizmetlerin uygunsuz kullanımından kaynaklanan olası yasal işlemlere yol açan süreçlerde yasal amaçlarla kullanılabilir.
Kullanıcı, Veri Sorumlusu’nun, resmi makamların talebi üzerine kişisel verileri ifşa etmekle yükümlü olduğunu bildiğini beyan eder.

Kullanıcının Kişisel Verileri Hakkında Ek Bilgiler

Bu Uygulama, gizlilik politikasında yer alan bilgilere ek olarak, Kullanıcıya belirli hizmetler veya talep üzerine Kişisel Verilerin toplanması ve işlenmesi ile ilgili ek ve bağlamsal bilgiler sağlayabilir.

Sistem Kayıtları ve Bakım

Bu Uygulama ve üçüncü taraf hizmetleri, işletim ve bakım amacıyla, Uygulama (Sistem Günlükleri) ile etkileşimde bulunan ya da bu amaçla diğer Kişisel Verileri (örn. IP Adresi) kullanan dosyaları toplayabilir.

Bu politikada yer almayan bilgiler

Kişisel Verilerin toplanması veya işlenmesi ile ilgili daha fazla bilgi, Veri Sorumlusu’ndan her zaman talep edilebilir. Lütfen bu belgenin başında yer alan iletişim bilgilerine bakınız.

“Takibi Bırakma” talepleri nasıl yönetilir?

Bu uygulama “Takibi Bırakma” taleplerini desteklememektedir.
Kullanılan üçüncü taraf hizmetlerinden gelen “Takibi Bırakma” taleplerini yerine getirip getirmediğini belirlemek için lütfen gizlilik politikalarını inceleyiniz.

Bu gizlilik politikasındaki değişiklikler

Şirket, bu sayfadaki ve muhtemelen bu Uygulama’daki Kullanıcılarına bildirimde bulunarak ve/veya teknik ve yasal bakımdan mümkün olan durumlarda Şirket’in sahip olduğu iletişim bilgileri üzerinden Kullanıcılara bildirimde bulunarak bu gizlilik politikasında değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Aşağıda sıralanan son değişiklik tarihine bakarak bu sayfayı sıklıkla kontrol etmeniz önerilir. 

Değişikliklerin, Kullanıcı onayına dayanarak yapılan veri işleme etkinliklerini etkilemesi halinde, Şirket, gerekli hallerde Kullanıcı'dan yeni onaylar alır.


Tanımlar ve yasal referanslar

Kişisel Veriler (ya da Veriler)

gerçek bir kişinin belirlenmesini veya tanımlanmasını doğrudan, dolaylı olarak veya kişisel kimlik numarası da dahil olmak üzere diğer bilgilerle bağlantılı olarak sağlayan veriledir.

Kullanım Verileri

Bu Uygulama (veya bu Uygulamada kullanılan üçüncü taraf hizmetleri) üzerinden otomatik olarak toplanan bilgiler şunları içerebilir: Bu uygulamayı kullanan Kullanıcıların bilgisayarlarının IP adresleri veya alan adları, URI adresleri (Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcı), talep zamanı, talebi sunucuyu göndermek için kullanılan yöntem, yanıt olarak alınan dosyanın boyutu, sunucu yanıtının durumunu belirten sayısal kod (başarılı sonuç, hata, vb.), menşe ülke, Kullanıcının tarayıcısının ve işletim sisteminin özellikleri, ziyaret başına çeşitli zaman bilgileri (örneğin, Uygulama içinde her bir sayfada geçirilen süre) ve Uygulama içinde ziyaret edilen sayfaların sırasına göre özel referanslarla birlikte izlenen yolla ilgili ayrıntılar ve cihaz işletim sistemi ve/veya Kullanıcı’nın BT ortamına dair diğer parametreler.

Kullanıcı

Bu Uygulamayı kullanan kişi, aksi belirtilmedikçe, Veri Öznesi anlamına gelmektedir.

Veri Öznesi

Kişisel Verilerin ifade ettiği gerçek kişi.

Veri İşleyici (ya da Veri Denetçisi)

Kişisel Verileri bu gizlilik politikasına uygun olarak işlemek amacıyla Veri Sorumlusu tarafından yetkilendirilen gerçek kişi, tüzel kişi, kamu kurumu veya diğer kurum, kuruluş veya örgütler.

Veri Sorumlusu (ya da Şirket)

Bu Uygulamanın işletimi ve kullanımına ilişkin güvenlik önlemleri dahil olmak üzere, Kişisel Verilerin işlenmesinin amaç ve araçlarını, tek başına veya başkalarıyla birlikte gerçekleştiren gerçek veya tüzel kişiler, kamu kurumları, ajans veya diğer organlar belirlemektedir. Veri Sorumlusu, aksi belirtilmedikçe, bu Uygulamanın Sahibi'dir.

Bu Uygulama

Kullanıcının Kişisel Verilerinin toplandığı ve işlendiği araçlar.

Hizmet

(Varsa) ilgili şartlarda ve bu sitede/uygulamada açıklandığı üzere bu Uygulama tarafından sağlanan hizmetler.

Avrupa Birliği (ya da AB)

Aksi belirtilmedikçe, bu belgede Avrupa Birliği'ne yapılan tüm atıflar, Avrupa Birliği ve Avrupa Ekonomik Alanı'na mensup mevcut tüm üye ülkeleri kapsar.

Çerezler

Kullanıcı’ya ait cihazda muhafaza edilen küçük veri parçaları.

Yasal Bilgi

Bu gizlilik beyannamesi, Avrupa Birliği (AB) 2016/679 sayılı Yönetmelik (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Madde 13/14 dahil olmak üzere birçok mevzuatta bulunan hükümlere dayanarak hazırlanmıştır.

Bu gizlilik politikası, bu belgede aksi belirtilmedikçe, yalnızca bu Uygulama ile ilgilidir.

 

Son güncelleme: 22/09/2023

İki yıl garanti

tüm ürünlerde

Vazgeçme hakkı

satın alma tarihinden itibaren 14 güne kadar

Ücretsiz kargo

İtalya'nın her yerinde